Slovenski poslovni portal

Lastnik spletnega mesta Slovenski poslovni portal in domene www. poslovniportal.si je CMSR – Center za mednarodno sodelovanje in razvoj. CMSR si prizadeva za točnost in ažurnost podatkov, objavljenih na spletni strani www. poslovniportal.si.
 
Podatki na spletnem mestu so zgolj informativne narave in nimajo pravnih posledic, razen kadar je to izrecno navedeno.
Niti CMSR, niti katera koli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi teh spletnih strani v nobenem primeru ne odgovarja tretjim osebam za kakršno koli škodo, ki bi izhajala iz obstoja, dostopa, uporabe in/ali nezmožnosti uporabe teh spletnih strani in/ali informacij na teh spletnih straneh ali za kakršne koli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini.
CMSR tudi ne odgovarja podatke, pridobljenih prek povezav, ki niso last CMSR in ne odgovarja za spoštovanje zasebnosti na navedenih povezavah.
 
CMSR si pridržuje pravico, da vsebino teh spletnih strani kadar koli, na kakršen koli način in ne glede na razlog spremeni brez vnaprejšnjega opozorila. Za kakršne koli posledice tovrstnih sprememb CMSR ne prevzema odgovornosti.
 
Avtorske pravice
Brez pisnega dovoljenja CMSR je prepovedano vsakršno kopiranje, prepisovanje, razmnoževanje in kakršno koli razširjanje vsebin tega spletnega mesta.
Varstvo osebnih podatkov
CMSR vaših podatkov ne shranjuje in jih ne posreduje tretjim osebam. 
 
Soglasje s pravnim obvestilom
Vstop na spletno stran www.poslovnipotral.si pomeni, da se strinjate z vsemi tukaj navedenimi pogoji.