Slovenski poslovni portal

Center za mednarodno sodelovanje in razvoj (CMSR) je samostojna raziskovalna in svetovalna neprofitna organizacija na področju mednarodnih ekonomskih odnosov. Republika Slovenija in SID - Slovenska izvozna in razvojna banka sta soustanovila CMSR za splošno koristni namen na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja. CMSR je zavod s pravico javnosti, ki ga upravlja Svet Centra in vodi direktor.

CMSR opravlja temeljne in aplikativne raziskovalne, svetovalne, informativne, dokumentacijske, promocijske, izobraževalne, publicistične in posredniške dejavnosti na področjih, pomembnih za mednarodno razvojno sodelovanje.

V skladu z Zakonom o mednarodnem razvojnem sodelovanju in humanitarni pomoči RS je CMSR izvajalec tehnično - operativnega dela bilateralnega mednarodnega razvojnega sodelovanja RS.

Slovenskim podjetjem CMSR nudi vse vrste storitev in informacij, ki jih potrebujejo pri identifikaciji najobetavnejših trgov ter razvijanju strategij in operativnih programov nastopov v tujini. Po drugi strani zainteresiranim tujim naročnikom CMSR posreduje analize in informacije o Sloveniji in njenem trgu.

Raziskovalna in analitična dejavnost CMSR je usmerjena predvsem v gospodarstva in trge posameznih držav, v njihovo zakonodajo, ki ureja gospodarske odnose s tujino in v poglabljanje bilateralnega sodelovanja teh držav s Slovenijo.

-