Slovenski poslovni portal

Januarja 2020 je začel delovati prenovljeni Slovenian Business Portal, ki ga je Center za mednarodno sodelovanje in razvoj – CMSR v sodelovanju s Svetovno banko vzpostavil leta 2006 kot pooblaščeni partner za informacije o Sloveniji.