Slovenski poslovni portal

 

Mednarodno poslovno pravo 303

mpp-303

Priložnosti za slovenska podjetja na nemškem trgu

 

 

Publicistika, pravne raziskave in analize

CMSR ima dolgoletno tradicijo izdajanja poslovne publicistike v slovenskem in angleškem jeziku.

Revija Mednarodno poslovno pravo zagotavlja praktično uporabne informacije o spremembah gospodarske zakonodaje, pogojih poslovanja in priložnostih na tujih trgih.

Publikacija Doing Business in Slovenia daje na enem mestu pregled celotnega gospodarskega in poslovnega okolja v Sloveniji.

Za slovenska in tuja podjetja pripravljamo pravne analize in analize pogojev poslovanja na tujih trgih in v Sloveniji.  Več